இதழ்கள் மோதல்

Written by B. Dawood Shah.

“வானிருள் பெறுவதேன்? தானென்று மறைவதேன்?” என்னும் மகுடத்தையுடைய துண்டுப் பிரசுரமொன்று ‘சற்புத்தி கூறுவோ”னால் எழுதப்பெற்று,

அனுபந்தம் - III

Written by பா. தாவூத்ஷா.

இஸ்லாத்தின்மீது படுதூறு

மௌலானா முஹம்மதலீ M.A., LL.B., எழுதுகிறார்.

“இஸ்லா மார்க்கம் எல்லா முஸ்லிமல்லாதாரையும் கொலை செய்துவிடும்படி போதிக்கின்றது,” என்னும் ஒரே பல்லவியைத்தான்

அனுபந்தம் - I

Written by பா. தாவூத்ஷா.

வாம மார்க்கம்

இந் நூலைப் படிப்போர் இதுகாறும் வாம மார்க்கத்தைப்பற்றி அதிகமாக ஒன்றும் தெரிந்து கொள்ளாததனால் அதைப்பற்றிய குறிப்பொன்றும் மிகச்சுருக்கமாக இதன் கீழே வரைகின்றோம்:-

பத்திராசிரியர்களுக்கு வேண்டிய சில நுட்பங்கள்

Written by B. Dawood Shah.

இப்பொழுது சமீப காலமாக இந்நாட்டில் நாளொரு பத்திரிகையும், பொழுதொரு பேப்பருமாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. இவற்றுள் சில தம்முடைய

பா.தாவூத் ஷாவின் வரலாற்றுச் சுருக்கம்

Written by B. Dawood Shah.

கி.பி. 1885-இல் கீழ்மாந்தூர் என்னும் (தஞ்சை ஜில்லா) மண்ணியாற்றங் கரையிலுள்ள குக்கிராமம் ஒன்றிலே நான் பிறந்தேன். என் 18-ஆவது வயதிலே மெட்ரிகுலேசன்

வேதங்களின் துர்ப்போதனை - 4

Written by பா. தாவூத்ஷா.

“ஆரியா கெஜட்”டின் மாஜீ ஆசிரியரான மிஸ்டர் ஷௌபாத்லால் எம். ஏ., என்பவர் உபநிஷத்துக்களுக்கு மொழிபெயர்ப்புச் செய்துகொண்டு வரும்போது இவ்வாறு எழுதுகிறார்: பிரஹதாரண்யக உபநிஷத்தின் 6-ஆவது பிரமாணத்தின் 4-ஆவது உட்பிரிவின் 3-இல் இருந்து 5 வரையும், 7-இல் இருந்து 12-வரையும்,

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker