இலங்கையில் தோழியர்

Written by நூருத்தீன் on .

சன்பே வாசிப்பு வட்டம் இலங்கையில் தோழியர் நூலை வெளியிடுகிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 11, 2014 சனிக்கிழமை மாலை இவ்விழா நடைபெறவுள்ளது.

இலங்கையில் உள்ள வாசகர்கள் கலந்து கொள்ளவும்.

 

 

  

இதரச் செய்திகள்

e-max.it: your social media marketing partner