சதிகாரர்கள்!

Written by நூருத்தீன் on .

முதுகெலும்பிருந்தால்
உலகம் சுற்றும் பிதாமகர் போட்டியை
ஒலிம்பிக்ஸில் சேர்த்திருக்க வேண்டும்.

இந்தியாவை எந்தக் கொம்பனாவது வென்றிருக்க முடியுமா?

e-max.it: your social media marketing partner