அறை எண் 230-இல் கொலை

Written by நூருத்தீன் on .

பைத் ஷேமெஷ் (Beit Shemesh) ஜெருசலேம் நகருக்கு மேற்கே அமைந்துள்ள ஒரு சிறு நகரம். 2010, பிப்ரவரி மாதத்தின் ஒருநாள். மெல்வின் ஆதம்

பூகம்பம் 2001

Written by நூருத்தீன் on .

பல பூகம்ப நிகழ்வுகளை நமது வாழ்நாளில் நாம் படித்திருந்தாலும், அறிந்திருந்தாலும், இந்தியர்களாகிய நாம், நமக்கு அருகாமையில் மிகப் பெரிய

சில சிந்தனைகள்

Written by நூருத்தீன் on .

ஒரு நாள் வீட்டில் அடுப்பு எரிந்து கொண்டிருந்த நேரம். பந்துடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தை தவழ்ந்து அடுப்பருகே சென்று விட்டான்.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker