பா.தாவூத் ஷாவின் வரலாற்றுச் சுருக்கம்

Written by B. Dawood Shah.

கி.பி. 1885-இல் கீழ்மாந்தூர் என்னும் (தஞ்சை ஜில்லா) மண்ணியாற்றங் கரையிலுள்ள குக்கிராமம் ஒன்றிலே நான் பிறந்தேன். என் 18-ஆவது வயதிலே மெட்ரிகுலேசன்

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker