அவ்லியாக்கள் அல்லாஹ் அல்லவே!

Written by பா. தாவூத்ஷா on .

பிணியை அளிப்பவன் இறைவனே என்கிறார்கள் எம் முஸ்லிம்கள்; ஆனால், அதனைப் போக்கடிப்பவர்கள் அவ்லியா என்கிறார்கள், அவ்லியா பக்தர்கள். இது முழு அபத்தமாயில்லையா? அல்லாஹ் தன் திரு நபியைப் பார்த்து, அவருக்கு வரக்கூடிய நலனைப் பெருக்கிக் கொள்ளவோ, கெடுதலைத் தவிர்த்துக் கொள்ளவோ அவர்கட்கே சக்தி இல்லை என்று சொல்லச் சொல்லியுள்ளான்.

திருக்குறள் பற்றி எமது அபிப்பிராயம்

Written by பா. தாவூத்ஷா on .

நாம் சென்ற வருட அக்டோபர் இதழில் "திருக்குறள் தெய்வத் திருமறையாகுமா?'' என்ற ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையொன்றை வெளியிட்டிருந்தோ மல்லவா? அதைப்படித்த பலர் பலவிதமாக அதிர்ச்சியுற்றிருக்கின்றனர். அவர்களுள் ஒரு சாரார் நாம் எப்போதுமே குறள் நூலை மிகவும் பாராட்டிப்

திருக்குறள் தெய்வத் திருமறை யாகுமா?

Written by பா. தாவூத்ஷா on .

திருவள்ளுவர் “தெய்வப் புலமை” வாய்ந்தவரென்று சர்வ தாராளமாகச் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், அவ் வள்ளுவர் எங்கேனும் ஓரிடத்திலேனும், “எனது புலமை தெய்விகம் வாய்ந்தது” என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாரா?

மிர்ஜா குலாம்‌ அஹ்மத்‌ ஒரு நபியா?

Written by பா. தாவூத்ஷா on .

சென்ற நூற்றாண்டில்‌ காதியானில்‌ தோன்றி‌ய மிர்ஜா குலாம்‌ அஹ்மத்‌ நபியே யென்று 'காதியானீ அஹ்மதிகள்‌' வாதித்து வருவது குறித்து எமக்குப்‌ பற்பல அன்பர்‌கள்‌ வீனா விடுத்து விளக்கம்‌ கோருகிறார்கள்‌. இதற்கு வேண்டிய விளக்கத்தை நாம்‌

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker