5. ஐந்தாம் தொகுதி

Written by பா. தாவூத்ஷா & N.B. அப்துல் ஜப்பார் on .

 

 

குர்ஆன் மஜீத் பொருளுரையும் விரிவுரையும்.
ஐந்தாம் தொகுதி.

ஆக்கியோர்கள்:
அல்ஹாஜ் பா. தாவூத்ஷா ஸாஹிப் B.A.,
N.B. அப்துல் ஜப்பார் ஸாஹிப் B.A.

வெளியீடு:
தாருல் இஸ்லாம், சென்னை.

ஆண்டு:
முதற் பதிப்பு: 1967

 

 

 

 

சூரா

Surah

ஆயாத்

Aayat

வாசிக்க/பதிவிறக்க

Read/Download

அன் நூர் 24:1 - 24:25
அன் நூர் 24:26 - 24:40
அன் நூர், அல் 'புர்:கான் 24:41 - 25:9
அல் 'புர்:கான் 25:10 - 25:53
அல் 'புர்:கான், அஷ் ஷுஅ'றா 25:54 - 26:20
அஷ் ஷுஅ'றா 26:21 - 26:140
அஷ் ஷுஅ'றா 26:141 - 26:227
அன் நம்ல் 27:1 - 27:54
அன் நம்ல், அல் :கஸ'ஸ் 27:55 - 28:9
அல் :கஸ'ஸ் 28:10 - 28:51
அல் :கஸ'ஸ், அல் அ'ன்கபூ'த் 28:52 - 29:13
அல் அ'ன்கபூ'த் 29:14 - 29:60
அல் அ'ன்கபூ'த், அர் ரூம் 29:61 - 30:40
அர் ரூம், லு:க்மான் 30:41 - 31:34
அஸ் ஸஜ்தா - அல் அ'ஹ்'ஜாப்' 32:1 - 33:2
அல் அ'ஹ்'ஜாப்' 33:3 - 33:28
அல் அ'ஹ்'ஜாப்' 33:29 - 33:51
அல் அ'ஹ்'ஜாப்', அஸ் ஸபா 33:52 - 34:6

 


<<முந்தையது>>  <<அடுத்தது>>

<<குர்ஆன் மஜீத் முகப்பு>>


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License


e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker