3. மூன்றாம் தொகுதி

Written by பா. தாவூத்ஷா & N.B. அப்துல் ஜப்பார் on .

 

 

குர்ஆன் மஜீத் பொருளுரையும் விரிவுரையும்.
மூன்றாம் தொகுதி.

ஆக்கியோர்கள்:
அல்ஹாஜ் பா. தாவூத்ஷா ஸாஹிப் B.A.,
N.B. அப்துல் ஜப்பார் ஸாஹிப் B.A.

வெளியீடு:
தாருல் இஸ்லாம், சென்னை.

ஆண்டு:
முதற் பதிப்பு: 1964.

 

 

 

சூரா

Surah

ஆயாத்

Aayat

வாசிக்க/பதிவிறக்க

Read/Download

  மூன்றாம் தொகுதியின் முன்னுரை
அல்-அராஃப் 7:156 - 7:190
அல்-அராஃப், அல் அன்’பால் 7:191 - 8:19
அல் அன்’பால் 8:20 - 8:57
அல் அன்’பால், அத் தவ்’பா 8:58 - 9:13
அத் தவ்’பா 9:14 - 9:42
அத் தவ்’பா 9:43 - 9:86
அத் தவ்’பா 9:87 - 9:115
அத் தவ்’பா, யூனுஸ் 9:116 - 10:17
யூனுஸ் 10:18 - 10:62
யூனுஸ் 10:63 - 10:109
ஹூத் 11:1 - 11:46
ஹூத் 11:47 - 11:107
ஹூத், யூஸு’ப் 11:108 - 12:32
யூஸு’ப் 12:33 - 12:84
யூஸு’ப், அர் ரஃ’த் 12:85 - 13:12
அர் ரஃ’த் 13:13 - 13:43
இப்றாஹீம் 14:1 - 14:44
இப்றாஹீம், அல் ’ஹிஜ்ர் 14:45 - 15:50
அல் ’ஹிஜ்ர், அன் ந‘ஹ்ல் 15:51 - 16:13

 


<<முந்தையது>>  <<அடுத்தது>>

<<குர்ஆன் மஜீத் முகப்பு>>


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License


e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker